Szlak Zabytków Techniki to tematyczny, samochodowy szlak turystyczny o zasięgu regionalnym, obejmujący obiekty prezentujące dziedzictwo przemysłowe województwa śląskiego. Swoim zasięgiem szlak obejmuje cały region, od Częstochowy, przez Górny Śląsk aż po Beskidy. Znajdujące się na nim obiekty związane są z tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, produkcją wody oraz przemysłem spożywczym. Wędrówka szlakiem to niezapomniana podróż po kopalnianych podziemiach, browarach, niezwykłych muzeach i fabrykach. To jedyna szansa na wzięcie udziału w podziemnym spływie łodzią, świetną zabawę podczas koncertu 320 metrów pod ziemią czy też zamieszkanie w pięknych apartamentowcach jednej z byłych kolonii robotniczych.

Usytuowany na Górze Janowskiego – najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Zamek to najpiękniejszy obiekt warowny ze wszystkich Orlich Gniazd. Zbudowany z twardego wapienia i dolomitów przetrwał kilkaset lat, zmieniając się z gotyckiej warowni obronnej w imponującą renesansowo-barokową budowlę. Jego ruiny należą do najpiękniejszych w całej Polsce. Udostępniony do zwiedzania, tętniący życiem stanowi jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych województwa śląskiego. Na zamku podziwiać można ciekawe ekspozycje, a także pokazy walk rycerskich i tańców dawnych, wziąć udział w nocnym zwiedzaniu z duchami, a także w cyklu imprez o charakterze historyczno-edukacyjnym.Ich uzupełnieniem są wydarzenia typowo rozrywkowe: koncerty muzyczne i spotkania kabaretowe, które w niekonwencjonalny sposób przybliżają widzowi historię. Na terenie zamku znajduje się również Karczma Rycerska, w której organizowane są biesiady staropolskie, przenoszące gości zamku w świat średniowiecznych uczt i zabaw.

Szlak Orlich Gniazd jest jednym z najbardziej malowniczych szlaków turystycznych w Polsce. Swoją nazwę zawdzięcza leżącym na jego trasie ruinom zamków i warowni, które wznoszono na zlecenie króla Kazimierza Wielkiego w XIV w. na trudno dostępnych skałach, których wysokość dochodzi do 30 m wysokości. Szlak przebiega przez dwa województwa: śląskie i małopolskie, rozpoczyna się w Krakowie, a kończy w Częstochowie. O wyjątkowości tej trasy świadczy zróżnicowanie rzeźby terenu i bardzo bogate dziedzictwo przyrodnicze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 

Orle Gniazda są znane ze swojego romantycznego charakteru i pięknego położenia. Część z nich to już jedynie przepiękne, dobrze zachowane ruiny, część natomiast to obiekty odrestaurowane. Zamek Ogrodzieniec czy Bobolice tętnią dzisiaj życiem, jak za dawnych czasów. Prezentowane są w nich ciekawe ekspozycje, organizowane są historyczne imprezy. Oprócz oferty dla duszy, Szlak Orlich Gniazd oferuje również wiele dla ciała, propagując aktywny sposób spędzania wolnego czasu (wycieczki piesze, rowerowe, konne, wspinaczka, penetracja jaskiń).