Współwłasność nieruchomości może sprawiać problemy. Gdy chcemy, aby każdy ze współwłaścicieli otrzymał odpowiednią część nieruchomości, możemy przeprowadzić jej podział, który prowadzi do zniesienia współwłasności. Teraz to możliwe także u notariusza. Jakie warunki należy wtedy spełnić?

Kiedyś zniesienie współwłasności nieruchomości było możliwe do przeprowadzenia tylko w sądzie. Teraz jednak nie jest to już konieczne, ponieważ procedura ta jest możliwa do realizacji również w kancelarii notarialnej.

Notarialne zniesieni współwłasności jest przy tym wygodniejsze i szybsze niż sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości, dlatego też metoda ta cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem.

Usługi tego rodzaju oferuje między innymi kancelaria notarialna Maciej Krakowiński, Magdalena Krakowinska działająca w Łodzi.

Kiedy zatem możliwe jest zniesienie wspolwlasnosci w kancelarii notarialnej?

Zniesienie współwłasności nieruchomości – warunki

Aby możliwe było zniesienie współwłasności mieszkania, domu czy też zniesienie współwłasności działki lub innej nieruchomości w kancelarii notariusza, konieczne jest spełnienie jednego, głównego warunku, a mianowicie współwłaściciele muszą zgadzać się co do podziału i jego zakresu.

Wtedy zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza ma formę dobrowolnej umowy zawieranej pomiędzy współwłaścicielami. Umowa ta może dzielić nieruchomość na równe części, ale można też zastosować inne rozwiązania. Przykładowo, gdy przedmiotem współwłasności jest dom jednorodzinny czy też mieszkanie, wówczas nieruchomość może być przyznana jednej osobie, która spłaca pozostałe.

Jeżeli jednak współwłaściciele nie zgadzają się co do podziału, wtedy jedynym wyjściem będzie sądowe zniesienie współwłasności, czyli wniesienie sprawy do sądu, który będzie mógł ją rozstrzygnąć.

Jak wygląda zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza?

Gdy współwłaściciele chcą przeprowadzić zniesienie współwłasności w kancelarii notarialnej, w takim przypadku pierwszym krokiem będzie umówienie się do notariusza.

Sprawę taką jak umowny podział nieruchomości może przeprowadzić każda kancelaria notarialna, w tym także sprawdzony notariusz w Łodzi.

Do kancelarii, w której ma być zniesiona współwłasność nieruchomości, muszą zgłosić się wszyscy zainteresowani. Następnie w ich obecności notariusz spisuje akt notarialny. W jego treści umieszczane są wszystkie zasady podziału zgodnie z życzeniami właścicieli nieruchomości.

Po przygotowaniu aktu notarialnego notariusz zakłada księgi wieczyste albo wykonuje wpisy w tych już istniejących. Pamiętajmy, że jeśli jednak pomiędzy współwłaścicielami pojawią się spory, wtedy zniesienie współwłasności nieruchomości w sądzie będzie jedynym wyjściem.